נולד בכפר סבא כג' בתשרי תשמ"ג, למחרת חג שמחת תורה עשרה בחודש אוקטובר 1982.
  היה לוחם בחיל שריון בחט' 188 גדוד 53 פלוגת גולן. נפל בציר השישה - קרני נצרים.
  ראש חודש ניסן 14.3.2002.
כמה ריק העולם בהעדרו של האדם אשר בנוכחותו מילא את עולמנו   02/02/2006 22:13:04